Hyresgäster från Uppsala på förbundsstämma i Trollhättan

Idag börjar Hyresgästföreningens förbundsstämma i Trollhättan. Då samlas 150 ombud från hela landet för att ta ställning till ett nittiotal motioner och för att välja ny förbundsstyrelse. ”Vi är en stor folkrörelse som kan bli ännu större om vi öppnar oss mer och hittar nya arbetssätt”, säger Bengt-Åke Alm som är en av sex ombud från Uppsala län.

Hyresgästföreningen är en stark folkrörelse med över en halv miljon medlemmar. Ändå är en av de viktigaste frågorna på årets stämma hur föreningen ska lyckas få fler av medlemmarna att engagera sig. Enligt stämmoombudet Bengt-Åke Alm handlar det om att öppna upp verksamheten och hitta nya arbetssätt.

- Landets tre miljoner hyresgäster måste synas och höras mer i den offentliga debatten. Det kräver fler engagerade hyresgäster som jobbar för allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad, säger Bengt-Åke Alm från Uppsala.

Stämman äger rum på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan och inleds kl 15.00 den 17 juni och pågår till söndag den 19 juni kl 15.00.

Ombud från Uppsala län: Elin Loberg (Uppsala), Börje Hallberg (Uppsala), Martin Hansson (Uppsala), Ingrid Pineiro (Uppsala), Bengt-Åke Alm (Bålsta), Kerstin Karlsson (Heby)

Bengt-Åke Alm, 070 - 486 73 29