Läget i hyresförhandlingarna: yrkanden och överenskommelser per 1 december 2010

Är du intresserad av att veta det aktuella läget i årets hyresförhandlingar?

Här hittar du länken till samtliga yrkanden och överenskommelser som gjorts mellan Hyresgästföreningen, de kommunala bostadsbolagen och de privata fastighetsägarna i hela Sverige fram till den 1 december 2010.

http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

För mer information, kontakta:

Göran Svensson, förhandlingsansvarig 070-301 60 43