Hyresgästföreningen har valt ny förbundsstyrelse

150 ombud från hela landet är just nu samlade i Trollhättan för Hyresgästföreningens förbundsstämma. Ombuden har att ta ställning till ett nittiotal motioner och har idag även utsett en ny förbundsstyrelse.

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Organisationen är partipolitiskt obunden och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör Hyresgästföreningen till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - organisationen företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100 000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 10 000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningens förbundsstämma har nu valt en ny förbundsstyrelse. Tretton ledamöter från hela Sverige valdes på tio år. Tio av dessa valdes som ordinarie ledamöter, tre som ersättare.

Detta är den nya förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen:

Ledamöter

Björn Johansson Mjölby Omval

Hans Eklund Östhammar Omval

Lennart Derehag Trollhättan Nyval

Helena Frisk Karlskoga Nyval

Bengt Svensson Göteborg Omval

Pia Fridström Göteborg Nyval

Jan Andersson Annelund Omval

Saffran Rohm Malmö Nyval

Simon Safari Botkyrka Nyval

Helén Tolf Sundsvall Nyval

Ersättare till styrelseledamöterna

Jens Nilsson Uppsala Omval

Ulf Danielsson Köpingsvik Omval

Sandra Lindquist Stockholm Nyval

För mer information, kontakta

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74