Alla ska bidra till välfärden i Lund

Återigen finns planer på att ta pengar från LKF för att finansiera annan kommunal verksamhet. I förslaget till kommunbudget föreslås att LKF och dess hyresgäster bidrar med 15 miljoner kronor genom en värdeöverföring. I praktiken innebär det att LKF:s hyresgäster bidrar mer till den gemensamma välfärden än alla andra.

− Det här är helt oacceptabelt. Allmännyttans vinster består ju av hyresgästernas inbetalda hyror som är till för att kunna betala underhåll och för att bygga nya bostäder, säger Bengt Karlsson, föreningsordförande Hyresgästföreningen i Lund.

I samband med att värdeöverföringen behandlas av fullmäktige som en del av budgetbeslutet kommer Hyresgästföreningen att finnas på plats för att protestera mot förslaget på onsdag kväll den 15 juni framför Stadshallen på Stortorget.

Hyresgästföreningen har också skrivit brev till alla fullmäktiges ledamöter med uppmaningen att inte rösta för den delen av budgeten som vill ta 15 miljoner från LKF.

Inför hyresförhandlingen om 2016 års hyror yrkade LKF att få höja hyran med 1,8 procent. Det motsvarar en ökad intäkt på cirka 12 miljoner kronor. Som grund till sitt krav hävdade LKF ett ekonomiskt behov.

Hyresgästföreningen är starkt kritisk till argumenten om det visar sig att LKF har en så pass god ekonomi att de har 15 miljoner över för att skänka till kommunen genom en värdeöverföring.

Hyresrätten är en bra och viktig boendeform, både för den enskilde och för samhället. Den är ett av fundamenten för en väl fungerande arbetsmarknad, och en förutsättning för unga att flytta till de orter där de vill studera. Något som är extra angeläget i just Lund. Vill man på allvar stärka hyresrätten behöver man därför tänka om och säga nej till en värdeöverföring från LKF.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Bengt Karlsson, ordförande Hyresgästföreningen Lund: 0704-71 43 30