DEBATT: Vi önskar Peter Eriksson lycka till!

DEBATTARTIKEL

Peter Eriksson, med rötter i Norrland/Norrbotten är vår nya bostadsminister. Med ansvaret för en av landets viktigaste framtidsfrågor har han nu stora möjligheter att bidra till ett samhälle med bättre integration, med en bostadspolitik som leder till ökat byggande till priser som de flesta har råd att efterfråga och ett effektivt förhandlingssystem som gagnar både hyresgäster och fastighetsägare.

Bilden ovan är från Noliamässan 2014. Det känns bra med Peter Erikssons budskap. Frågan är i högsta grad dagsaktuell.

Bostadsmarknaden är en helhet. Bristen på hyresrätter och hyresnivån styr priserna på den övriga marknaden. Bostadskris gör att kostnaderna för det ägda boendet stiger. För att ha någonstans att bo tvingas många hushåll skuldsätta sig kraftigt, vilket ger anledning till oro.

Sverige har EU:s högsta byggpriser. Detta förklaras bla med krångliga regler, långa beslutsprocesser, låg produktivitetsutveckling och bristande konkurrens inom byggsektorn.

Ovanstående, jämte med att hyresrätten missgynnas skattemässigt, gör att hyran i en nyproducerad hyreslägenhet med tre rum och kök ligger på ca 10 000 kr/månad.

700 000 nya bostäder ska byggas fram till år 2025, men vad hjälper det om de flesta inte har råd att efterfråga de nya bostäderna?

Kostnaderna för boendet skadar tillväxten. Människor kan inte flytta till lediga arbeten. Företag får svårt att rekrytera medarbetare. Hushållen får minskade möjligheter att konsumera annat, vilket skadar tillväxten i branscher utanför fastighetssektorn. Till det kommer allvarliga sociala konsekvenser i form av ungdomar som inte kan flytta hemifrån, med nyanlända som inte får en lämplig bostad, ökad trångboddhet och segregation.

Olika intressen driver olika frågor. Fastighets- och byggbranschen vill självklart ha så hög avkastning på sitt kapital som möjligt, men inser att dagens kostnadsnivåer stänger ute många människor från bostadsmarknaden. För att de ska kunna fortsätta ta ut höga hyror/vinster menar en del att samhället ska lösa detta genom höjda bostadsbidrag eller till och med subventionera boendet med speciella bostäder för de som inte har råd (social housing)

Från Hyresgästföreningens sida driver vi konsumentintresset, dvs rätten till en bra bostad till rimlig kostnad. För att åstadkomma detta behövs regelförenklingar, en skattereform och ökad konkurrens i byggbranschen. Mindre och innovativa byggföretag måste nu få chansen vid upphandlingar .

En skattereform är komplicerad och i det korta perspektivet måste man därför öka subventionerna till byggandet, givetvis med krav på en rimlig hyresnivå. Det är bättre att subventionera byggandet i stället för att utöka bostadsbidrag/försörjningsstöd eller införa social housing. Människor vill känna att de klarar sig själva och inte vara beroende av bidrag.

Hyresgästföreningen tar fortsatt ansvar för att utveckla dagens hyressättningsmodell, bland annat genom de förslag som vi arbetade fram tillsammans med SABO i den av Claes Stråth ledda utredningen som nyligen överlämnades till regeringen.

För att Sverige ska återfå en bostadsmarknad som gagnar både individ och samhälle krävs politiskt mod att ta beslut som resulterar i en hållbar bostadspolitik.

Vi önskar Peter Eriksson stor framgång i hans viktiga uppdrag. Det han gör får stor betydelse för människor, deras hem, jobb och tillväxt.

Lillemor Göransson                                                         Henry Magnusson

Ordförande Hyresgästföreningen Norrland                     Regionchef Hyresgästföreningen Norrland