Årets hyresförhandlingar i Region Norrland gav 94 miljoner lägre hyreskostnader jämfört med yrkandena

Förhandlingarna om 2016 års lägenhetshyror i landets fyra nordligaste län, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland pågår fortfarande på en del håll, men majoriteten är nu avklarade.

En summering av förhandlingarna visar en genomsnittshöjning av hyrorna med cirka 0,62 procent, vilket är den lägsta höjningen på tio år.

Det skiljer 1.39 procent mellan det som bostadsbolagen yrkade och de slutliga hyresnivåerna.

Räknat per år betyder det i reda pengar 94 miljoner kronor mindre som hushållen i Region Norrland behöver betala i hyra, än vad som hade varit fallet om det varit bostadsbolagens yrkande som varit förhandlingsresultatet.

- Det känns bra att vi tillsammans med fastighetsägarna kunnat enas om hyresnivåer där inte minst det låga ränteläget och låga avgiftshöjningar kommer hyresgästerna tillgodo, säger Roland Lätth, Hyresgästföreningens förhandlingschef i Region Norrland

Han konstaterar att en hyresförhandling handlar om ett givande och tagande som mynnar ut i att man enas om en för båda parter acceptabel nivå.

-Våra förhandlare gör ett gediget arbete med att tillsammans med hyresvärdar komma fram till rätta hyresnivåer, säger Roland Lätth.

I vissa fall där man inte lyckats komma överens lokalt har förhandlingen gått vidare till central medling eller avgörande.

Har du ytterligare frågor om 2016 års förhandlingar i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland, hör gärna av dig till: Roland Lätth, 070 616 24 47