Välkommet besked från statsministern om offensiv bostadspolitik

Idag utsåg statsminister Stefan Löfven Peter Eriksson (MP) till ny bostads- och digitaliseringsminister och utlovade en mer offensiv bostadspolitik.

-Peter Eriksson är en person med genuin kunskap och erfarenhet av både lokal, nationell och internationell politik. Det i kombination med statsministerns löfte om en mer offensiv bostadspolitik skapar höga förväntningar om handlingskraft, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

-Det är bra att Stefan Löfven utser ett statsråd som har ett särskilt utpekat ansvar för en av Sveriges viktigaste politiska frågor, säger Marie Linder.

-Att vi får fart på bostadsbyggandet och speciellt hyresrätter med rimliga hyror är nödvändigt för ungdomar och andra som behöver flytta till utbildning och arbete.

-Men bostadspolitiken måste handla om så mycket mer än bostadsbyggande. Bostadsfrågan skär också in i andra politikområden, till exempel finansiering. Det behövs ett nära samarbete med Finansdepartementet och Magdalena Andersson om det ska bli verklighet av de bostadspolitiska ambitionerna, säger Marie Linder.

-Den obalans som råder mellan ägt och hyrt boende behöver rättas till. Det finns konkreta gemensamma förslag från samtliga parter på bostadsmarknaden för att kunna åstadkomma detta. Vi fortsätter gärna de diskussionerna med både Peter Eriksson och finansminister Magdalena Andersson.

-Regeringen behöver också lyfta den bostadssociala dimensionen, alla ska kunna bo bra och tryggt till rimlig kostnad. Den ambitionen måste ligga i fokus när framtidens städer planeras. Det handlar om att bostäder måste planeras med en helhetssyn på samhället, där både bostäder, arbete och infrastruktur vägs in. Där ser jag fram emot ett gott samarbete med miljöminister Karolina Skog kring skapandet av det hållbara samhället, säger Marie Linder.

-FN:s agenda 2030 lyfter bostaden som en mänsklig rättighet. Det innebär att om 14 år ska alla invånare över hela världen ha tillgång till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder. Då behövs politisk handlingskraft.

På Bostadskongressen 2016 som ägde rum igår lämnade Hyresgästföreningen över en uppmaning till finansminister Magdalena Andersson att regeringen ska tillsätta en bostadssocial utredning.

Det innebär en statlig utredning som tar fram fakta kring människors boendeförhållanden och boendevillkor, belyser hur olika politikområden påverkas av och påverkar bostadspolitiken och analyserar boendets roll för utvecklingen av välfärden och samhället. Syftet är att få en helhetsbild så att regeringen bättre ska kunna föreslå åtgärder som ökar bostadsbyggandet och gör bostadsfrågorna till en del av ett större samhällsperspektiv.

-Vi ser fram emot att fortsätta diskussionerna om detta med Peter Eriksson och välkomnar honom till den nationella bostadspolitiska arenan, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74