Se upp för smyghöjda hyror

Bor du i ett hyreshus där det inte finns något avtal om att hyrorna ska förhandlas med Hyresgästföreningen? Då finns det anledning att vara extra vaksam. Vissa hyresvärdar försöker nämligen att höja hyran i smyg genom att skicka ut avier med en ny högre hyra.

De allra flesta hyresvärdar har en överenskommelse om att förhandla hyror med Hyresgästföreningen – en så kallad förhandlingsordning. Men det finns hyresvärdar som valt att ställa sig utanför förhandlingssystemet.

Det innebär inte att hyresvärden får höja hyran som den vill. I stället ska hyresvärden förhandla direkt med varje enskild hyresgäst. Enligt hyreslagen ska en begäran om att få höja hyran ske skriftligt.

För att en överenskommelse om högre hyra ska vara giltig måste den enskilda hyresgästen godkänna höjningen. Det är alltså upp till hyresvärden att agera för att få till en överenskommelse.

Men det är inte alltid som hyresvärden informerar om vad som gäller på ett tydligt sätt. Därför gäller det att se upp. Hyresvärden kan nämligen också välja att utan förvarning skicka ut hyresavier med en ny högre hyra, så kallad direktavisering.

  • Men det betyder inte att det är den hyran som gäller utan att hyresvärden har gett dig ett bud och att förhandlingen har startat, säger Roger Höög, jurist hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.
  • Tycker du som hyresgäst att höjningen känns rimlig och motiverad så kan du betala in den nya hyran. Men accepterar du inte höjningen ska du i stället fortsätta betala den gamla hyran och också meddela hyresvärden att du inte godkänner höjningen.

Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du få råd och hjälp från oss.

Arkivbild: Roger Höög, jurist hos Hyresgästföreningen i västra Sverige  Foto: Erik Yngvesson