Chockhöjd elnätsavgift i Falköping

I Falköping har elnätsavgiften 2016 höjts med 31,7 procent sedan föregående år och kostar nu 94,0 öre per kilowattimme. Detta kan jämföras med grannkommunen Skövde där avgiften idag ligger på 52,4 öre per kilowattimme efter en höjning med 0,3 procent. Det visar en delrapport i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen som släpptes idag.

– En verklig taxechock som slår mot alla boende i Falköping. Och det är knappast rimligt att det ska behöva skilja så mycket i avgift beroende på vilken sida av kommungränsen man bor på, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Falköping har med god marginal den snabbaste ökningstakten i regionen. Över en femårsperiod har elnätsavgiften ökat med hela 48,2 procent. Medel i Västra Götaland ligger på 20,8 procent för samma period. Hyresgästföreningen anser att både kommunala och privata leverantörer måste vara återhållsamma med taxehöjningar, eftersom taxor och avgifter utgör ungefär en tredjedel av en normal lägenhetshyra. Detta är särskilt viktigt när det gäller elnätsavgiften eftersom det saknas konkurrens mellan leverantörer.

– Avgiften är densamma för alla boende i Falköping. Att hålla tillbaka taxeutvecklingen är därför viktigt för kommunen i sin helhet då det saknas alternativ. Vi hoppas att elnätsoperatörer i Falköping och andra kommuner som tar täten verkligen ser över sina avgifter, avslutar Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41