Utredningen om hyressättningssystemet

Regeringens förhandlingsledare Claes Stråth har idag överlämnat sin rapport kring utvecklingen av dagens hyressättningssystem till statsråden Per Bolund och Magdalena Andersson.

Rapporten är resultatet av det uppdrag som förhandlingsledare Claes Stråth fick av regeringen i våras att ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas. Uppdraget har skett i samråd med Hyresgästföreningen, Sabo och inledningsvis även med Fastighetsägarna Sverige, tills de lämnade arbetet.

– Vi välkomnar att utredningen slår fast att det kollektiva förhandlingssystemet ska bestå, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Med de åtgärder som föreslås i rapporten kommer de årliga förhandlingarna att effektiviseras, tvistelösningen kommer att förbättras, det kommer att bli tydligare hur hyrorna sätts och hur hyresstrukturen ser ut. Hyresgästföreningen och Sabo har ställt sig bakom rapporten och kommer att genomföra de föreslagna åtgärderna.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 0884