​Hyrorna 2016 i Ekerö bostäder är klara

Hyrorna för 2016 i Ekerö bostäders 820 lägenheter höjs med 0,86 procent från 1 mars.

Ekerö bostäder hade ursprungligen yrkat på en hyreshöjning på 2 procent. Anledningen till yrkandet var att bolaget vill öka underhållet och att de kommunala taxorna har höjts.

När förhandlingarna mellan bolaget och Hyresgästföreningen region Stockholm inte ledde fram till någon överenskommelse, vände sig parterna till Hyresmarknadskommittén för medling.

Hyresgästföreningen region Stockholm och Ekerö bostäder har nu kommit överens om att följa Hyresmarknadskommitténs rekommendation.