Rekordvinster för privata fastighetsägare i Skåne

Att äga och förvalta hyreshus har aldrig varit mer lönsamt än idag.
En färsk rapport som kartlagt de ekonomiska förutsättningarna hos 15 privata bostadsföretag i Skåne visar att närmare 1 000 kronor av månadshyran för en genomsnittslägenhet är vinst.

− Rapporten visar med all tänkbar tydlighet att det är dags att sätta punkt för mytbilden att det inte är lönsamt att äga och bygga hyresrätter, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande för Hyresgästföreningen i södra Skåne.

De granskade bostadsföretagen äger och förvaltar cirka 30 000 hyreslägenheter i Skåne. Hyresfastigheter är också den fastighetstyp som gett bäst ekonomisk utdelning till sina investerare. Inte minst är lönsamheten hög när det gäller investeringar i nyproduktion. Låga underhållskostnader och ett tryggt förhandlingssystem ger utrymme för långsiktiga inkomster och ett rimligt vinstutrymme.

− Hyresgästföreningen hoppas att rapporten kan bidra med fakta som kan lägga grunden för en saklig och nyanserad debatt om hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att bygga bort bostadsbristen och för att stärka framtidsutsikterna för hyresrätten, säger Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation.

Några slutsatser från utredningen som bygger på resultat under 2014:

  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet är 11 431 kronor – drygt 953 kr per månad. (Motsvarande årsvinst 2013 var 7 914 kronor eller 650 kronor i månaden.)
  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 15,3 procent.
  • Direktavkastningen var 6,5 procent, alltså högre än bankernas utlåningsränta och väsentligt högre än genomsnittet för bostadsfastigheter i Sverige

Rapporten i sin helhet finns i bifogat material:


För mer information kontakta:
Kenneth Gustavsson, regionordförande: 0704-71 43 14
Anneli Philipson, chef för enhet Bostadspolitik och kommunikation: 0704-71 43 08
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704-71 43 03