​Ny hamn i Nynäshamn, nu behövs fler hyresrätter

Nu står det klart att Nynäshamn kommer att få en ny stor hamn kallad Stockholm Norvik. Detta innebär att Stockholms län får helt nya möjligheter att ta emot stora mängder gods och att transportsträckorna och den klimatpåverkan dessa innebär kan minskas. För Nynäshamns del innebär satsningen fler nya arbetstillfällen, både under byggtiden och när hamnen står klar. Detta skapar attraktivitet och kommer att leda till att många vill flytta till kommunen. Men ett stort problem återstår att lösa, var ska alla bo? I dag kan man på Nynäshamnsbostäders hemsida endast hitta en ledig lägenhet. Om satsningen på en ny stor hamn ska bli socialt hållbar, måste också det grundläggande behovet av bostäder tryggas. Det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror.

För mer information, kontakta:

Jonas Carlsson
Ordförande
Hyresgästföreningen Nynäshamn
070-171 33 62