​Hyrorna klara för Huges hyresgäster

Hyresgästföreningen region Stockholm och Huge fastigheter har kommit överens om hyrorna för 2016. Det blir en hyreshöjning på 0,78 procent från januari 2016. Bolaget hade yrkat på en hyreshöjning på 2,25 procent från 1 januari i år. Vid en grundhyra på 5500 kronor motsvarar höjningen 43 kronor i månaden.

Hyreshöjningen beror dels på kostnadsökningar av de kommunala avgifterna för el, värme och vatten, dels på mindre renoveringsbehov.

Huge Fastigheter har drygt 8 100 lägenheter.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84