Högsta domstolen ger hyresgäst rätt i radonärende

UPPSALA. Idag meddelade Högsta domstolen sin dom i det omtalade radonärende som pågått sedan 2013. "Den här domen slår tydligt fast fastighetsägarens ansvar för en god boendemiljö", säger Alexander Kuzmicki, chef för Hyresjuridiska enheten i Region Aros-Gävle och Mitt.

I april 2013 dömdes Uppsalahem att betala 98 000 i ersättning till en hyresgäst på Kvarngärdet i Uppsala som under en längre period bott i en lägenhet med höga radonhalter. Uppsalahem överklagade domen och senare samma år slog hovrätten fast att bolaget inte behövde betala. Hyresgästen överklagade i sin tur ärendet till högsta domstolen som meddelade sin dom i frågan tidigare idag.

En dom i Högsta domstolen blir prejudicerande, det vill säga vägledande för liknande mål i framtiden.

– Det känns bra att vi har kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Alexander Kuzmicki, chef för Hyresjuridiska enheten i Region Aros-Gävle och Mitt.

Lägenheten på Kvarngärdet i centrala Uppsala hade förhöjda värden av radon. Detta kände Uppsalahem till, men ville ändå inte sänka hyran. Radonvärdena i lägenheten låg klart över Socialstyrelsens riktvärden.

Högsta domstolens ändrade ersättningen till hyresgästen men slår ändå fast att höga radonhalter är att betrakta som en brist och att detta hör hyresgästen berättigad till en hyresnedsättning på 15%. Enligt Alexander Kuzmicki är detta ett mycket viktigt principiellt ställningstagande.

Alexander Kuzmicki, 070 - 975 90 29