Både framgång och motgång i första prövningen

Det blir höjda hyror i de 23 lägenheter i Bagaregården som nu prövats av hyresnämnden i Göteborg. Men för de största lägenheter blir det betydligt blygsammare höjningar än vad Fastighetsägarna GFR krävt. Hyresgästerna slipper dessutom retroaktiva hyror.

De 23 lägenheterna är de första som prövats av de totalt 43 600 lägenheter som Fastighetsägarna GFR valde att stranda hyresförhandlingarna för i januari i år. Fastighetsägaren ville få igenom en höjning på 1,2 procent som dessutom skulle gälla retroaktivt från 1 januari i år.

Hyresgästföreningen, som är ombud för tio av hushållen, ansåg däremot att hyran skulle förbli oförändrad. Om det ändå skulle bli en höjning ansåg föreningen att den inte skulle börja gälla förrän från 1 juni i år.

I sitt beslut har hyresnämnden, som bland annat besiktigat ett stort antal jämförelselägenheter, kommit fram till att hyrorna för husets tvårumslägenheter ska höjas med de 1,2 procent som fastighetsägaren begärt. Nämnden anser att de många jämförelselägenheter som fastighetsägaren tagit fram bevisar att hyresnivån i det aktuella huset varit för låg.

För husets fyrarumslägenheter blir höjningen betydligt blygsammare, nämligen 0,3 procent. Det blir inte heller några retroaktiva höjningar utan de nya hyrorna för samtliga lägenheter börjar gälla från 1 juni i år utom för två hyresgäster som redan före prövningen godkänt fastighetsägarnas hyreskrav.

  • Spontant är vi besvikna över det här utfallet, säger Roger Höög, jurist hos Hyresgästföreningen. Men vi håller just nu på att analysera beslutet som ju precis har kommit nu under eftermiddagen och först därefter kommer vi att ta ställning till om vi ska överklaga eller inte.

Hyresgästföreningen har ända sedan förhandlingarna strandade varit ytterst kritisk till Fastighetsägarnas agerande.

  • I själva verket handlar det om en politisk aktion i syfte att förändra det nuvarande hyressättningssystemet, säger Roger Höög- Men att låta hyresgästerna och deras hem bli gisslan i ett politiskt spel är extremt oansvarigt.
  • Vi har i Göteborg tillsammans med privata och kommunala fastighetsägare arbetat fram en modell för kvalitetshyra. Men i stället för att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet väljer fastighetsägarna att ta strid med sina hyresgäster.

Vill du veta mer välkommen att kontakta Roger Höög 0722 32 50 77

Arkivfoto: Roger Höög jurist hos Hyresgästföreningen. Foto Erik Yngvesson