Trångboddhet ett av bostadsbristens ansikten

I bostadsbristens spår följer ökad trångboddhet. För de barn som växer upp i trångboddhet får det allvarliga och långtgående konsekvenser.

”Jag behöver inte eget rum men vi behöver inte vara fyra i ett litet rum”. Så säger ett av de barn som medverkat i en enkät om trångboddhet som Rädda Barnen genomfört och som presenterades vid ett Afternoon Tea-samtal arrangerat av Hyresgästföreningens nätverk ”En stad - vår stad”.

Tony Haddou från Rädda Barnen vittnade om den maktlöshet många barn som lever i trångboddhet känner och som kan leda till psykiska utmaningar och långvarig stress.

Att bo trångt krockar med barns rörelsemönster, det innebär avsaknad av vila och ro, avsaknad av meningsfull fritid och lek och alldeles för lite egen tid var några av de konsekvenser Tony Haddou räknade upp.

Ebba Hermelin, kurator på Hammarkulleskolan, är väl bekant med de problem som trångboddheten skapar och som påverkar skolresultaten negativt.

-  Om man bor tretton personer i en trea är det svårt att göra läxor och ta hem kompisar. Man kan inte sova ordentligt eftersom man har olika tider och håller varandra vakna, berättade hon.

Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningens regionchef, tryckte på vikten av att arbeta både kort- och långsiktigt för att komma tillrätta med bostadsbristens konsekvenser.

- Vi försöker på alla nivåer att påverka politiken att bygga men vi trycker också på hur vi bygger och för vem. Vi vill till exempel se lägenheter i olika prisklasser som man nu planerar för i Frihamnen och att det verkligen byggs för de behov som finns.

-  Hyresgästföreningen kan inte lösa bostadsbristen, hemlösheten och trångboddheten men vi kan bidra med det vi kan. Hyresgästföreningen har till exempel många lokaler ute i bostadsområden som jag gärna ser är öppna och välkomnande och där vi till exempel kan ordna läxhjälp. Det löser ingen av de stora frågorna men kan vara en hjälp här och nu.

Bilden: Anna Lönn Lundbäck frågas ut av kvällens moderator Daniel Carlenfors som bland annat är förtroendevald i den lokala hyresgästföreningen på Pennygången i Göteborg. Foto: My Welther