Hyresgästföreningen: Information till hyresgästerna är av yttersta vikt

Med anledning av den förestående utförsäljningen av 1 200 lägenheter på Pilängen och Sandvången i Landskrona vill Hyresgästföreningen snabbt etablera kontakt med Stena Fastigheter för att diskutera samarbetsformer med företaget. Hyresgästföreningen lägger tonvikt vid att alla berörda hyresgäster så snart och tydligt som möjligt informeras om vad som kommer hända.

– Vi anser att Stena har en skyldighet att gentemot hyresgästerna presentera sig och sina avsikter som nya hyresvärdar till våra medlemmar, säger Sead Kurtovic, förhandlare på Hyresgästföreningen norra Skåne.

Hyresgästföreningen vill också få insyn i vilka konsekvenser affären får för Landskronahems övriga hyresgäster, för företagets ekonomi och för dess långsiktiga verksamhet. Viktigt också att Stena upprättar en lokal närvaro i Landskrona för att skapa en närhet till sina hyresgäster.

– Det är av yttersta vikt att hyresgästerna blir löpande informerade och att deras boende idag påverkas i så låg utsträckning som möjlig. Vi har idag ett fungerande samarbete med Landskronahem i frågor som hyressättning, boinflytande, lägenhetsfonder, underhåll, ombyggnad och lokal hyresgästverksamhet. Det tar vi för givet kommer fortsätta, säger Kurtovic.

För mer information:
Sead Kurtovic, förhandlare, Hyresgästföreningen region norra Skåne, 070-644 22 77