Bostadsbrist ett brott mot mänskliga rättigheter

Bostad är en grundläggande mänsklig rättighet som inte tillgodoses i Sverige i dag. Det var deltagarna i Hyresgästföreningens panelsamtal under Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg rörande överens om.

Panelsamtalet som fått titeln ”Bostadsbrist-ett brott mot mänskliga rättigheter?” samlade ett hundratal intresserade åhörare som under en timmas samtal fick ta del av skilda perspektiv både på vad bostadsbristen leder till men också på olika förslag till lösningar.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige, ansåg inte att det behövdes något frågetecken efter titeln på panelsamtalet.

- Bostadsbrist är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konsekvenserna av den är oerhört allvarliga, sade hon. Ett hem är en grundsten i tillvaron och utan ett hem är livet svårt att leva.

-  Samtidigt är bostad inte vilken vara som helst och det kan inte vara upp till varje enskild individ att lösa bostadssituationen. Det här är en rättighetsfråga och vi måste få fram mycket fler bostäder som människor har råd att efterfråga.

Kurt Eliasson, vd för branschorganisationen Sabo där 300 kommunägda bostadsföretag i landet är medlemmar, konstaterade även han att det måste byggas betydligt mer och att det närmast handlar om att få fram ett nytt miljonprogram under de kommande tio åren.

- Men de instrument som fanns på 60-talet då miljonprogrammet började byggas finns inte riktigt på samma sätt som då och utmaningarna vi står inför nu har ingen av oss varit med om tidigare, inte minst med tanke på den nuvarande flyktingströmmen till Sverige.

- Många kommuner saknar planberedskap, det saknas byggklar mark, vi har Europas högsta byggpriser och en marknad som styrs av tre stora aktörer. Det saknas konkurrens i byggbranschen, till exempel har inte ett enda utländskt företag vunnit en offentlig kommunal byggupphandling.

Johannes Hulter, S-politiker i byggnadsnämnden i Göteborg, konstaterade att staden har varit alltför trögstartad när det gäller att få igång byggtakten men menade att det till stor del har historiska förklaringar som tidigare års befolkningsminskning och överskott på lägenheter i staden.

- Det har präglat en hel generation och vår allmännytta har inte lyckats komma igång på det sätt som skulle behövts. Men nu försöker vi ta vårt ansvar för att möjliggöra bostadsbyggande och har höjt ambitionsnivån väsentligt och där är allmännyttan vårt främsta redskap.

- Men det behövs också stora strukturreformer för att bygga bort bostadsbristen och staten behöver se över både hur regelverken kan förenklas och även de rent ekonomiska incitamenten, sade Johannes Hulter som också påpekade att bostadsbristen inte drabbar alla samhällsgrupper utan slår hårdast mot dem med lägst inkomster.

Att de allmännyttiga bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att lösa bostadsbristen höll Kurt Eliasson med om under förutsättning att kommunerna ger sina bolag det uppdraget. Han avvisade också alla tankar på att Sverige skulle införa någon form av social housing, alltså offentligt subventionerade bostäder för människor med låga inkomster.

- Alla har rätt till bostad och det ska inte styras av betalförmågan, sade han och menade att en betydligt bättre lösning är att använda sig av kommunala kontrakt för att hjälpa enskilda som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Att den tilltagande bostadsbristen inte byggs bort över en natt inser förstås alla men det finns lösningar för att i alla fall snabba upp processen. En av dem heter just Snabba hus och har arbetats fram av organisationen jagvillhabostad.nu i samarbete med Svenska Bostäder i Stockholm.

Konceptet går ut på att utnyttja tillfälliga bygglov och bygga modulhus som kan flyttas till en ny plats när det tillfälliga bygglovet går ut. Just nu pågår bygget av 272 modullägenheter i Västberga som ska erbjudas unga stockholmare mellan 18-30 år.

-  Snabba hus är ingen lösning på bostadsbristen men det är ett komplement, sade Irma Ortega, verksamhetschef hos jagvillhabostad.nu. Unga ska inte behöva pausa sina liv och därför behövde vi hitta snabba lösningar utan att kompromissa med kvaliteten.

- Det kommer att bli tidsbegränsade kontrakt men det är bättre att bo med ett sådant än inget alls och samtidigt kunna stå kvar i bostadskön.

Bilden: Johannes Hulter, byggnadsnämnden i Göteborg, Irma Ortega, jag villhabostad.nu, Kurt Eliasson Sabo och Anna Lönn Lundbäck, Hyresgästföreningen diskuterar bostadsbrist på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Foto: John Areblad