Stångåstadens nya hyror klara

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2016 från
1 juni. Överenskommelsen innebär en höjning med 0,7 procent. För en snittlägenhet innebär det en höjning med cirka 46 kronor.

Framför allt är det ökade kostnader för drift, som till exempel fastighetsskötsel, reparationer/underhåll och taxor som gör att Stångåstaden behöver höja hyrorna. De nya hyrorna gäller från och med 1 juni 2016 och nästa höjning sker tidigast 1 april 2017. Delar av de nyproducerade bostäderna omfattas inte av höjningen.

– Jag är nöjd att vi kommit överens i årets förhandling, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Vi satsar hela tiden på att ta hand om våra kunder och fastigheter. Och vi bygger nytt för att lösa bostadsbristen. Därför är det viktigt att vi får täckning för kostnadsökningar så att vi kan säkerställa att vi kan bibehålla en hög kvalitet och service och klara av rekordstora investeringar.

– Det är viktigt för oss att hålla nere hyreshöjningarna. En stor del av hyresgästernas inkomst läggs på hyran och för många räknas varje krona, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi måste också bevaka så att inte bostadsbristen driver upp hyrorna. Nivån på höjningen är den lägsta på tio år, vilket bekräftar vår bild av att det finns fortsatt goda förutsättningar för låga hyreshöjningar.


För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel. 072-574 96 60
Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen, tel. 070-891 56 45


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Organisationens grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Organisationen är partipolitiskt obunden.


AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.