Hyresgästerna vann tvist om nya hyror efter renoveringen

Svea hovrätt ger hyresgästerna rätt i prövningen av nya hyror efter en omfattande renovering av Contentus hus på Herrgården. I beslutet slår hovrätten fast att hyresvärden inte har rätt att chockhöja hyran med 40 procent.

– Vi är lättade över att hovrätten i stort sett gjort samma bedömning som vi. En höjning på omkring 20 procent är rimlig även om den också kommer att drabba hyresgästerna hårt. Hade Contentus fått höja hyran med 40 procent som de begärt skulle det inneburit en katastrof för många hyresgäster, säger Dan Knutsson, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Efter att husproblemen på Herrgården i Malmöstadsdelen Rosengård blev kända har Hyresgästföreningen ihop med bland annat miljöförvaltningen drivit på för att fastighetsägarna i området ska renovera de slitna miljonprogramshusen.

Dan Knutsson poängterar att han är positiv till Contentus renovering av sin fastighet på Herrgården. Han anser samtidigt att den hyreshöjning som Hyresgästföreningen har accepterat på mellan 17 och 20 procent innebär att fastighetsägarens kostnader för den standardhöjande renoveringen blivit kompenserad.

– Det är rimligt att hyran höjs efter en omfattande renovering. Problemet som vi sett på flera håll är att hyresvärdar ofta blir giriga och tar ut långt högre höjningar än vad de behöver för att täcka sina kostnader. Vi har under hela processen med Contentus påpekat att det finns bra jämförelser att utgå ifrån i MKBs fastighet intill vilket motsvarar en hyressättning enligt Malmömodellen, säger Dan Knutsson.

Beslut om nya hyresnivåer i Contentus hus på Herrgården innebär också att hovrätten slagit fast att det inte ska vara centrumnivåer på hyreslägenheterna i Rosengård vilket välkomnas av Hyresgästföreningen.

Bakgrund
Under 2012 avslutar Contentus renoveringen av lägenheterna och kräver upp till 40 procent i hyreshöjning. Förhandlingarna mellan Contentus och Hyresgästföreningen avbryts. Contentus vänder sig till hyresnämnden för att få den nya hyran prövad. I juli 2013 går hyresnämnden på Hyresgästföreningens linje och beslutar om en hyreshöjning på 20 procent. Contentus överklagar hyresnämndens beslut till hovrätten.

Dagens beslut från hovrätten gäller enbart fyra prövningslägenheter. Samtidigt kommer domen att bli vägledande i de framtida hyresförhandlingarna för de resterande renoverade lägenheterna i Contentus hus på Herrgården. Totalt äger Contentus 169 hyreslägenheter på Ramels väg i Rosengård. Under tiden som hyresnivåerna i huset varit föremål för rättslig prövning har också de generella årliga hyreshöjningarna legat på is. Detta kommer man att ta hänsyn till i de kommande hyresförhandlingarna.

För mer information, kontakta:
Dan Knutsson, förhandlingsledare, 0704-71 43 13
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15