Debatt: Det är rätt att ställa högre krav på Mimer

Hyreslägenheterna på Vetterstorp är i behov av upprustning. Så långt är Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer överens. Men när presidiet för bolagets styrelse i en debattartikel (2/11) skriver att det inte finns planer på fler åtgärder än vad som är nödvändigt avslöjar det att styrelsen är dåligt insatt.

Är parkettgolv i alla rum nödvändigt? Är fullstor kyl och frys nödvändigt i en tvårumslägenhet? Är handdukstork i badrummet nödvändigt?

Precis som många andra bostadsbolag passar Mimer på att vid en efterlängtad upprustning göra standardhöjande åtgärder för att kunna lyfta hyresnivåerna rejält.

När Hyresgästföreningen ifrågasätter en del av de åtgärder som Mimer vill göra hänvisar bolaget till en enkät vars resultat varken hyresgäster eller journalister har fått ta del av. Om Mimer har ett underlag som visar att hyresgästerna vill totalrenovera sina lägenheter och chockhöja sina hyror bör de offentliggöra det.

Mimerledningen skriver i sin insändare att bolaget hållit fyra informationsmöten under oktober månad, men vi har inte sett en enda politiker från Mimers styrelse vid dessa möten. Det är synd, tycker vi.

Hyresgästerna på Vetterstorp förtjänar inflytande över den upprustning som ska ske i deras bostads område. Det handlar inte bara om några hus som det ska bytas stammar i. Det handlar om människors hem. Att det efterfrågas mer information är inte samma sak som samråd och inflytande.

På flera håll runt om i landet har Hyresgästföreningen lyckats bygga upp rutiner, gemensamt med bostadsbolagen, som gör att hyresgästerna bjuds in till samråd i god tid innan ombyggnationen. På det viset kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för både hyresgäster och bostadsbolag. Den möjligheten skulle även finnas i Västerås, om politikerna i bolagets styrelse så önskade.

Mimerledningen påstår i sin insändare att det blir dyrare för hyresgästerna om de får välja nivå på upprustning. Det behöver inte stämma. Det kanske blir mer att göra för Mimer men det blir betydligt bättre för hyresgästerna. Valfriheten ger dessutom en möjlighet att välja bort en del av de onödiga standardhöjning som annars trissar upp hyrorna.

Hyresgästerna på Vetterstorp gör rätt som ställer högre krav på Mimer. För samtidigt som bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer finns ett, i lag reglerat, socialt och allmännyttigt åtagande.

Hyresgästföreningen har inte missat det engagemang för ett bättre Västerås som Mimer visat. Satsningar på ökat bostadsbyggande, sommarjobb till ungdomar och vräkningsförebyggande arbete är något Mimer kan vara stolta över. Deras sätt att hantera ombyggnationer däremot – där finns det mer att önska.

Britt-lis Bivall, förhandlare
Tomas Östling, ordförande Hyresgästföreningen Västerås