Debatt: Nu är det läge för oförändrade hyror

Det stabila läget avspeglas också i de första överenskommelser som nu har gjorts. Söderut har Helsingborgshem och Hyresgästföreningen redan kommit överens om hyrorna för 2016. Resultatet stannade vid en höjning på 0,13 procent för bolagets drygt 11 000 lägenheter, det vill säga i snitt 8 kronor i månaden per lägenhet. Fyra bolag hittills höjer inte hyrorna alls under 2016. Det bekräftar vår bild av läget, att det är extremt låga höjningar eller inga höjningar alls som gäller. De yrkanden som hittills framkommit i Gävleborgs län, stämmer dock inte med den bild vi har.

Vi har inför årets förhandling noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Den visar att det finns starka och lönsamma bolag även i vårt län. Vi kan konstatera att det förmodligen aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Samma bild ger IPD Fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden.

Hyresgästföreningen kommer att lägga särskilt fokus på förvaltningskvalitet i våra diskussioner i år. Där finns det stora variationer mellan bolagen enligt de undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en väldigt viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel.

Det finns all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna!

Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. En procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt en miljard kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har en väldigt stor samhällsekonomisk betydelse. 0,0 procent är vårt utgångsläge i år. Varenda krona över det behöver en motivering!

Förhandlare, Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Owe Hellberg, Klas Larsson, Annelie Norman