​Signalisten har strandat förhandlingarna

Signalisten i Solna har lämnat förhandlingarna med Hyresgästföreningen om 2016 års hyror. Signalisten har yrkat på en hyreshöjning på 1,1 procent från 1 januari 2016.

– Vi anser att yrkandet är för högt med tanke på att Signalisten har synnerligen god ekonomi och inte har kunnat belägga sina behov av höjda hyror, säger Per Björklind, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Nu kommer Hyresmarknadskommittén att försöka medla mellan parterna.

– Från Hyresgästföreningens sida är vi förvånade över att Signalisten nu väljer att lämna förhandlingarna istället för att ta ansvar för att slutföra dem. Det är tråkigt att en hyresvärd på detta sätt lämnar hyresgästerna i ovisshet, hellre än att slutföra det åtagande man har som förhandlingspart.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84