​Hyresgästföreningen starkt kritisk till sängtvång

Hyresgästföreningen region Mitt är starkt kritisk till att Svenska Studenthus tvingar student-hyresgäster att använda en viss säng och dessutom betala extra för det.

- Svenska Studenthus tog upp frågan i samband med förhandlingen om hyrorna och vi sa blankt nej till att tvinga på hyresgästerna en viss säng. Därför är hyrorna satta på premissen att lägenheterna är helt omöblerade, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningens nej till sängarna motiveras både av praktiska skäl och integritetsskäl.

- Det är det en integritetsfråga att man som hyresgäst ska ha rätt att forma sitt boende som man vill. Det är inte okej att en hyresvärd går in och styr en hyresgästs liv på det här sättet, säger Marcus Kjellin och tillägger. Det här rör sig om små lägenheter där möjligheterna att möblera är tämligen begränsade redan från början. Att tvinga hyresgästerna att använda en viss typ av säng begränsning i boendet. 

Hyresgästföreningen avser att återkomma till frågan om sängarna i kommande förhandling om hyrorna för lägenheterna.

Kontaktperson:
Marcus Kjellin
Förhandlingsstrateg
0104591570
0702454613