Inte olagligt att hyra utan godkännande

I gårdagens UNT anklagas socialtjänsten för att betala "svarta hyror" och Uppsalahem uppmanar kommunen att dubbelkolla alla kontrakt innan de betalar en hyresgästs hyra. Men enligt Hyresgästföreningen gör varken socialtjänsten eller andrahandshyresgästen något fel.

Enligt Alexander Kuzmicki, juridisk chef på Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle och Mitt, ställer bostadsbolagen för höga krav på bostadssökande. Höga inkomstkrav tvingar ut allt fler på en otrygg andrahandsmarknad.

De som är andrahandshyresgäster är ofta det därför att de inte lever upp till de tuffa uthyrningskrav som ställs från bostadsbolagen, förklarar Alexander Kuzmicki. Andrahandshyresgästerna är en utsatt och ofta utnyttjad grupp på bostadsmarknaden. De betalar ofta oskäligt höga hyror och de saknar ofta besittningsskydd vilket innebär att de kan bli uppsagda med kort varsel om de försöker att tillvarata sina rättigheter. 

- Bostadsbristen och de tuffa uthyrningskraven gör att många människor förpassas till andrahandshyresmarknaden, säger Alexander Kuzmicki, juridisk chef på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle och Mitt.

Enligt Alexander Kuzmicki är det inte den som hyr i andrahand eller socialtjänsten som gjort något fel när tillstånd till andrahandsuthyrning saknas. Det är förstahandshyresgästens ansvar att söka tillstånd att hyra ut.

- Det är viktigt att komma ihåg att andrahandshyresgästens hyreskontrakt i är giltigt mot förstahandshyresgästen även om bostadsbolaget inte godkänt uthyrningen. Men om förstahandsgästens hyresavtal upphör så upphör även andrahandshyresgästens.

Socialtjänsten är inte avtalspart och kan inte förhindra att olovliga andrahandsuthyrningar förekommer.

- Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och samtidigt som det måste råda ordning och reda på bostadsmarknaden kan man inte neka människor ett hem.

Alexander Kuzmicki, 070 - 975 90 29