​Beslut om hyror i Sigtunahem

Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Sigtunahem lyckades inte nå någon överenskommelse om hyrorna 2016. Hyresgästföreningen ansåg att Sigtunahems yrkande på 3,5 procent i hyreshöjning från 1 januari var alltför högt.

Ärendet gick vidare till Hyresmarknadskommittén som nu har kommit med sitt beslut. Hyrorna i Sigtunahem höjs med 0,76 procent från 1 februari 2016.

Grunden för höjningen är stort ombyggnadsbehov i beståndet.

För mer information, kontakta:

Sara Kristensson
Gruppchef, förhandlingsenheten
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 60 23

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84