​Förvaltaren säger upp förhandlingsordningen

Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg har sagt upp förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen. Bolaget säger sig vilja omförhandla villkoren i avtalet utan att närmare ange vad de vill förändra.

– Vi är förvånade eftersom uppsägningen kom helt utan förvarning, säger Anita Granqvist, ordförande i Hyresgästföreningen Sundbyberg. Beroende på hur Förvaltarens förslag till nytt avtal ser ut kan det bli så att vi motsätter oss uppsägningen och hänskjuter ärendet till Hyresnämnden.

Fakta
En förhandlingsordning utgår från hyreslagen och anger hur en kollektiv förhandling av hyran och annat som rör boendet ska gå till.

För mer information, kontakta:
Anita Granqvist
ordförande
Hyresgästföreningen Sundbyberg
070-612 78 92