Hyresgästföreningen tecknar överenskommelse med Rikshem om ombyggnationer i Uppsala

Hyresgästföreningen har nu tecknat en överenskommelse med Rikshem om ombyggnationshyror på området Lågberget i Eriksberg i Uppsala. Överenskommelsen innebär att hyresgästerna får möjlighet att välja på två renoveringsnivåer, en hög, vilken omfattar en totalrenovering av bostaden, samt en lägre, som inte innebär en lika genomgripande renovering. Den nya hyran kommer att successivt trappas in över tid; fem år för totalrenoverade lägenheter och tre år för övriga.

  • Förhandlingarna har pågått sen i höstas och har varit svåra, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi visste att vi skulle hamna på väldigt höga nivåer mot bakgrund av tidigare överenskommelser i Uppsala och hur regelverket ser ut. Vi har därför lagt mycket kraft på att få till två renoveringsnivåer och en hyfsad instegsrabatt på hyran samt att på olika sätt försöka säkerställa kvalitén i renoveringen.

Exempel på vad överenskommelsen innebär: En lägenhet på 3 rum och kök, 65 kvm, kommer efter fem år att få en ny hyra på 8 665 kr per månad om man väljer den höga renoveringsnivån. Väljer man den lägre får samma lägenhet en sluthyra på 7 659 kr per månad.

Med dagens regelverk är det nästan uteslutande hyresvärden som bestämmer hur omfattande renoveringen blir. Både enskilda hyresgästers och Hyresgästföreningens inflytande över hur stor en renovering blir är små. Här vill Hyresgästföreningen se lagändringar. Omfattningen på ombyggnationen är också det som har störst betydelse för storleken på den nya hyran.

-Våra möjligheter att påverka hyreshöjningar vid ombyggnationer är därför i realiteten begränsade, säger Lena Jansson-Nordin. I förhandlingarna om Lågberget bedömer vi att utfallet trots allt har blivit bättre för hyresgästerna, än om det hade gått till en prövning Hyresnämnden, genom att vi förhandlat fram två renoveringsnivåer och att den nya hyran trappas in över flera år, fortsätter Lena Jansson-Nordin.

Det har både i media och från våra medlemmar uppmärksammats att delar av Rikshems tidigare ombyggnationer i Uppsala varit av sämre kvalitét.

-Vi har för första gången i regionen fått med skrivelser i överenskommelsen som ska säkerställa att kvalitén på de ombyggnationer som görs blir bra och det känns tillfredsställande, avslutar förhandlare Lena Jansson-Nordin.

Kontakt: Lena Jansson-Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 
       072-714 58 16