Gemensamt ansvar för förhandlingssystemets utveckling viktigt steg framåt

Regeringen har idag gett Claes Stråth i uppdrag att tillsammans med Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna Sverige identifiera eventuella behov och ta fram förslag på hur dagens system för hyressättning kan utvecklas.

-Vi välkomnar att parterna får i uppdrag att tillsammans med en förhandlingsledare ta fram förslag kring hur hyresrätten som boendeform kan utvecklas inom ramen för dagens förhandlingssystem, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen i en kommentar.

-Det behövs ett gemensamt arbete kring detta och det är viktigt att samtliga tre parter är villiga att ta ansvar för utvecklingen framåt.

-Vi i Hyresgästföreningen är redo att fortsätta ta ansvar för både hyresrättens framtid och för konsumenternas intressen och vi ser fram emot ett gemensamt konstruktivt arbete tillsammans med SABO, Fastighetsägarna och regeringens förhandlingsledare, säger Marie Linder.

För mer information, kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-7980874