Framtidstro dominerade första spadtaget i Gårdsten

Tidigare i veckan togs det symboliska första spadtaget för Robert Dicksons nybygge i Gårdsten. En ceremoni som andades framtidstro och optimism och där ungas situation stod i centrum.

År 2017 är det beräknad inflyttning i de 126 nya hyreslägenheter som Robert Dicksons stiftelse nu börjar bygga i Gårdsten. Det är lägenheter där hyrorna kommer att ligga en bra bit under de nyproduktionshyror som vi blivit vana att se. En ambition som ligger helt i linje med stiftelsens syfte; att erbjuda lägenheter till stadens ”mindre bemedlade”.

Men det är inte det enda som skiljer. Under byggtiden kommer fem arbetslösa ungdomar från Gårdsten att erbjudas lärlingsplatser. Fullföljer de lärlingstiden är de garanterade tillsvidareanställning hos byggherren Peab eller någon av dess underleverantörer.

Men inte bara det. De som fullföljer lärlingstiden kommer också att erbjudas en egen hyreslägenhet i Robert Dicksons bestånd, endera i nybygget i Gårdsten eller i något annat av stiftelsens bostadsområden.

En av dem som fått chansen är Amela Turulja.

- Det känns helt fantastiskt, det är verkligen inte så många som får en sådan här möjlighet, säger hon. Det känns också som en trygghet att få vara med om något så stort som att utveckla sin egen stadsdel.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) var en av ett flertal talare som avlöste varandra under ceremonin och han hade idel lovord att komma med.

- Det här är ett fullständigt unikt projekt och jag förstår att många unga knappt tror att det är sant att få en sådan här möjlighet efter år av ökenvandring.

- Att vara samhällsbyggare är ett större ansvar än att bara sätta ihop väggar och tak. I det här projektet är det ungdomen som är ryggraden och en viktig lärdom är att alla aktörer måste delta för att kunna hitta nya vägar framåt, sade Mehmet Kaplan som ansåg att byggprojektet är ”en fyr i ett mörker”.

Bara någon dag innan spadtagsceremonin på Kryddhyllan stod det också klart att expansionen inleds även i andra delar av Gårdsten. Då beslöt fastighetsnämnden i Göteborg om tre nya markanvisningar i stadsdelen och en av dem går till privatägda Botrygg i Göteborg AB.

Botryggs planer är att bygga bostadsrätter/radhus i nära anslutning till Gårdstens centrum.

- Vi kommer att hjälpa till genom att finansiera delar av egeninsatsen för köparen. Det innebär att bostaden blir likvärdig med en hyresrätt i området fast med bostadsrätt, säger Botryggs vd Joachim Arcari som betonar att bolaget är angeläget om att bygga för unga och människor med vanliga inkomster.

- Vi tror att det är viktigt att fler kan välja bostad oavsett form hyresrätt eller bostadsrätt. Det är bra om grupper med olika ekonomiska förutsättningar kan köpa bostadsrätt så att ägarformen blir vanlig i alla ekonomiska samhällsgrupper. Fler kan då göra en boendekarriär och hyresrätter friställs.

Utöver Botrygg har också Sernecke Projektutveckling AB och Framtiden-koncernen tilldelats markanvisningar i östra Gårdsten.

Bilden: Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan tog det första symboliska spadtaget tillsammans med byggherrar och de ungdomar som kommer att få lärlingsjobb under byggtiden. Foto: Erik Yngvesson