​​​Hyrorna hos Herrljungabostäder klara

Efter årets hyresförhandlingar med Herrljungabostäder höjs hyrorna med 0,9 procent från och med den 1 april. Bolagets ursprungliga krav när förhandlingen inleddes var att få höja hyrorna med 1,5 procent.

Bolaget krävde att få höja hyrorna med 1,5 procent på grund av kostnadsökningar i form av nyanställningar, utökad underhållstakt och omfattning samt för att kunna bibehålla en fortsatt god fastighetsförvaltning. Hyresgästföreningen ansåg dock att bolagets krav var för högt med tanke på det finansiella läge som råder med låg inflation och låga räntor.

– Det finansiella läget gynnar Herrljungabostäder avsevärt just nu och bör kunna till stor del ge utrymme för de åtgärder som behöver göras för att fortsätta tillhandahålla en god förvaltningskvalitet gentemot sina hyresgäster. Efter parternas överläggningar lyckades vi till slut enas om en höjning på 0,9 procent, säger Carl-Johan Öjeke, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter som idag har en hyra på 4228 kronor i månaden innebär överenskommelsen en hyreshöjning med 38 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Carl-Johan Öjeke, förhandlare
Telefon 072 – 571 93 76

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41