"Bygg en stad för alla"

Bostadsbristen i Uppsala är en av stadens allra största utmaningar. Samtidigt ger dyr nyproduktion och chockhöjda hyror efter renoveringar orimligt höga boendekostnader som gör bostadssituationen i Uppsala svårare även för dem som idag har en bostad.

En nybyggd lägenhet på 60 kvm i Uppsala kan kosta 9000-10000kr/mån. Flera bostadsbolag i Uppsala kräver dessutom att du som hyresgäst ska ha en disponibel inkomst som är tre gånger större än månadshyran. Med dagens höga hyresnivåer är det bara de fyra rikaste tiondelarna av befolkningen som klarar av den ekvationen.

Men att bo i en billigare lägenhet från miljonprogrammets dagar är ingen säkerhet. I Uppsala har flera fastighetsägare satt i system att renovera, chockhöja hyrorna och renovräka hyresgästerna från sina hem.

Hyresgästföreningen i Uppsala ser en oroande utveckling där allt fler drabbas av bristen på bostäder till rimliga kostnader. Det är inte längre bara studenter, äldre och låginkomsttagare som har svårt att ha råd att bo.

Nu krävs att politikerna både lokalt och nationellt tar initiativ för att skapa ett ökat byggande av goda bostäder till rimliga kostnader och som möjliggör en ekonomiskt och socialt hållbar upprustning av miljonprogrammen. Endast då kan Uppsala förbli en stad för alla.

Antaget av Hyresgästföreningen Uppsalas årsmöte, 2016-03-13

Kontakt

Jens Nilsson, ordförande, 073 – 643 00 85

Börje Hallberg,  073 – 443 08 93