2015 års hyror klara efter medling

Nu är 2015 års hyror klara för hyresgästerna på Eskilsgatan och Vaksalagatan i Uppsala. ”Vi gläder oss åt ett för hyresgästerna gynnsamt utfall”, säger förhandlaren Lena Jansson Nordin. Noteras skall dock att överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Rikshem inte avser 2016 utan är en bruksvärdesprövning från 2015. De årliga förhandlingarna för 2016 är fortsatt strandade.

Inför förhandlingsomgången 2015 ansåg fastighetsägaren Rikshem att lägenheterna på Eskilsgatan och Vaksalagatan var för lågt värderade och begärde därför en bruksvärdesförhandling. Hyresgästföreningen och Rikshem kunde inte enas om de nya hyrorna och ärendet hamnade på Hyresnämndens bord.

Rikshem yrkade i Hyresnämnden på en hyreshöjning från 1 januari 2015 motsvarande 27% för hyresgästerna på Vaksalagatan och 24% för hyresgästerna på Eskilsgatan. Efter det att nämndens medlingsbud antagits av bägge parter kommer hyresgästerna på Vaksalagatan få en höjning från 1 oktober 2015 med i snitt 5% och hyresgästerna på Eskilsgatan en höjning med i snitt 6%.

- Det här tyder på att Rikshem gjort en grovt felaktig bedömning om vad som är en rimlig hyresnivå i de här fastigheterna, förklarar Lena Jansson Nordin.

Ett antal privata hyresvärdar har träffat överenskommelser med Hyresgästföreningen avseende 2016 års hyror - dock inte Rikshem, som även har strandat årets förhandlingar. 

Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se, 010 - 459 13 53