Centrumbostäders hyror klara

Hyresgästerna hos Centrumbostäder i Skara får en hyreshöjning med 0,65 procent från och med den 1 april. Bolaget begärde ursprungligen att få höja hyran med 1,5 procent på grund av höjda taxor och ökade personalkostnader.

– Bolaget hade yrkat på 1,5 procent så detta är mer än en halvering av kravet. Det känns naturligtvis bra att leverera en uppgörelse som innebär en förhållandevis låg hyreshöjning, men samtidigt säkerställer att bolaget kan fortsätta leva upp till sina åtaganden gentemot hyresgästerna, säger Håkan Skött, Hyresgästföreningens förhandlare.

En hyresgäst som hyr en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter, och idag har en hyra på 4 685 kronor i månaden, får från och med 1 april en hyreshöjning med 30 kronor per månad.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Håkan Skött, förhandlare
Telefon 070 – 653 98 73

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41