Åtgärdsföreläggande ang brister i Nya Byns fastigheter i Krylbo

Hyresgästföreningen har idag lämnat in en ansökan till Hyresnämnden i Västerås om åtgärdsföreläggande angående brister i två lägenheter och i ett trapphus i Nya Byns bestånd i Krylbo.

Bristerna gäller framför allt vattenskador i två lägenheter samt en vattenskada i ett trapphus. Skadorna är omfattande och måste åtgärdas snarast.

-Bristerna är sedan tidigare felanmälda till bolaget, så de är fullt medvetna om detta. Vi hoppas Hyresnämnden nu beslutar att anmoda Nya Byn att vidta åtgärder. Bristerna är så pass svåra att det betyder att våra medlemmar inte kan nyttja lägenheterna fullt ut, säger Alexander Kuzmicki, juridisk chef i Hyresgästföreningen region Mitt och Aros-Gävle.

-Rent allmänt så anser vi att Nya Byn måste förbättra rutiner och bemötande när hyresgästerna felanmäler och påtalar brister. Det bör finnas ett stående telefonnummer och tillgänglighet och rutiner kring felanmälan måste bli bättre. Det är en förutsättning för gott förvaltarskap hos en hyresvärd. Dessutom måste de åtgärder som sedan vidtas göras på ett fackmannamässigt sätt. Det är helt normala krav som hyresgästerna kan ställa på sin hyresvärd.

-Vi kommer naturligtvis att följa upp både åtgärder och de allmänna rutinerna hos Nya Byn, säger Alexander Kuzmicki. Dessutom kommer vi att ha samtal med kommunledningen i Avesta hur de ser på framtiden i Krylbo i allmänhet och i Nya Byns bestånd mer specifikt.


För mer information kontakta Alexander Kuzmicki, enhetschef juridik, Hyresgästföreningen region Mitt och Aros-Gävle, tfn 070-975 90 29, eller Annakari Berglund, kommunikationschef, Hyresgästföreningen region Mitt, tfn 070-695 69 66.