Tredelad hyresuppgörelse i Gnesta

Nu är hyresförhandlingen med Gnestahem AB klar. En tredelad uppgörelse förhandlades fram där hyran kommer att höjas med betydligt mindre än vad hyresvärden ville.

Hyresjusteringen blev mellan 0,45 och 0,85% och kommer att gälla från den 1 april 2016.

- Gnestahem ville höja hyrorna med 2,097% och vi lyckades komma ner på en överenskommelse som är mindre än hälften av det yrkandet, säger Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Fördelningen mellan de olika fastighetsbestånden grundas på vilken typ av uppvärmning som finns samt om det utförts några bruksvärdeshöjande åtgärder under de senaste åren som inte tagits i beaktande förut. En sådan åtgärd kan vara byte av fönster och det ger en ytterligare höjning med 0,25% utöver den generella överenskommelsen på 0,6%. För fastigheterna i ytterområdena som värms upp med bergvärme blir höjningen 0,45%.

Kontakt:

Astrid Öhman Asp, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen, 010-459 16 18