Privata hyresvärdar färdigförhandlade före allmännyttan i Vingåker

Vingåker. Det hör inte till vanligheten att privata fastighetsägare förhandlar klart sina hyror före den lokala allmännyttan men i Vingåker är det annorlunda. I årets hyresförhandling har Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna enats innan allmännyttan har förhandlat färdigt sina hyror. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 1,3% från och med den 1 april för de berörda hyresgästerna.

- Vi har haft en bra dialog med fastighetsägarna och det har varit ett givande från bådas sidor. Jag är nöjd med förhandlingen, trots att vi inte alltid har hållit med varandra så har vi kommit fram till en kompromiss som är bra för hyresgästerna och som även fastighetsägarna kan acceptera, säger Marcus Percich förhandlare Hyresgästföreningen.

Sedan 2011 är det inte längre allmännyttan som är normen vid hyresförhandlingar, trots det är det på få orter som privata fastighetsägare valt att förhandla innan den lokala allmännyttans hyresförhandling är avslutad.

- Jag tycker fastighetsägarna i Vingåker visar på att man är villig att ta ett större ansvar i förhandlingarna och för förhandlingsmodellen, det välkomnar vi. Trots att lagen förändrades 2011 är det ovanligt att privata fastighetsägarna förhandlar färdigt innan den lokala allmännyttan, säger Marcus Percich

Enligt Hyresgästföreningen beror hyreshöjningen främst på att kommunen har höjt avgiften för vatten och avlopp, så kallade VA-taxa. Hyresgästföreningen är kritisk till att kommunen höjer de kommunala taxorna eftersom det drabbar hyresgästerna och driver hyrorna.

- Om det inte var för kommunens höjning av taxorna skulle hyreshöjningen kunnat bli mycket lägre. Både vi och fastighetsägarna delar bilden av det råder goda ekonomiska förutsättningar för fastighetsbolagen. Det här borde egentligen komma hyresgästerna till godo, men när kommunen höjer avgifterna ökar fastighetsägarnas kostnader och det slår i slutändan mot hyresgästerna, säger Marcus Percich. 


Kontaktperson:

Marcus Percich
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen Region Mitt
010-4591612