Stora planer för Gårdsten

Angered har länge varit en vit fläck på kartan när det gäller nybyggnation av bostäder. Men nu börjar saker och ting hända. Redan i nästa vecka påbörjas bygget av 126 nya hyreslägenheter i stadsdelen och målet är att Gårdsten om tio år ska ha vuxit med 1 000 nya bostäder.

En av dem som arbetat aktivt för att få till nybyggnation och fortsatt utveckling i Gårdsten är Michael Pirosanto, vd för Gårdstensbostäder och sedan en tid tillbaka också tillförordnad vd för kommunägda Egnahemsbolaget. Men just Gårdstensbostäder har ingen ambition att själva börja bygga i stor skala.

  • Vi planerar för ett generationsboende i två hus ner mot Dalen men eftersom vi redan äger närmare 85 procent av bostadsbeståndet i Gårdsten strävar vi i stället att få in fler upplåtelseformer i området, säger Michael Pirosanto. Det gör vi både för att skapa en karriärmöjlighet för de människor som redan bor här men också för att locka hit nya grupper av invånare.
  • I dag har vi ungefär 1 000 sökande till varje ledig lägenhet samtidigt som rörligheten är väldigt låg. Därför är det viktigt att få in bostäder med större ytor så att barnfamiljer som vill och behöver större kan flytta. Samtidigt frigör vi då mindre och billigare lägenheter för till exempel unga.

Egnahemsbolaget däremot planerar för att expandera på Kryddhyllan i Gårdsten. Där ska cirka 70 villor byggas och förutom Egnahemsbolaget är Riksbyggen och Myresjöhus byggherrar.

  • Just nu lutar det åt att vi kommer att bygga radhus/parhus som ska upplåtas med bostadsrätt, säger Annika Carlsson, projektutvecklare hos Egnahemsbolaget. Vi siktar på inte alltför stora men yteffektiva hus med flexibel planlösning.

Försäljningen är tänkt att starta under nästa år men vad priserna kommer att landa på kan Annika Carlsson inte säga i dag.

  • Men vårt mål är att hamna på en prisnivå där så många som möjligt kan köpa. Därför tittar vi på om det finns möjligheter att få fram ett serietillverkat typhus och därmed kunna hålla nere kostnaden.

De 126 nya hyresrätter som formellt byggstartar redan under nästa vecka står Robert Dicksons stiftelse för. Stiftelsen har som syfte att bygga och förvalta bostäder för mindre bemedlade göteborgare och det menar vd Mikael Jansson genomsyrar även det här nybyggnadsprojektet.

Färska siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån, visar nämligen att hyran för nybyggda hyreslägenheter i Göteborgsregionen förra året uppgick till 1716 kronor per kvadratmeter och år.Men Robert Dicksons stiftelse räknar med en betydligt lägre kostnad.

  • Vi har just nu en kalkyl som ligger på 1 375 kronor/kvadratmetern, säger Mikael Jansson och berättar att det kommer att bli tre punkthus med lägenheter i varierande storlek på Kryddhyllan och att de kommer att hålla hög kvalitet.
  • Vill man tjäna så mycket pengar som möjligt ska man bygga på Avenyn. Men vårt syfte är inte att vara vinstdrivande så vi ser inga problem att få det här projektet att gå ihop Vi tror också att intresset kommer att vara stort inte minst med tanke på de hyresnivåer vi kan erbjuda.

De nu planerade bostäderna är ett första steg för att förverkliga den vision som Gårdstensbostäder, stadsdelsförvaltningen i Angered och fastighetskontoret gemensamt arbetat fram och som innebär att Gårdsten ska ha 1 000 fler bostäder år 2025.

  • Det är inget luftslott utan min bedömning är att det är fullt realistiskt, säger Ann-Sofie Jeppson, utvecklingsledare på fastighetskontoret. Det här är en samverkan mellan många olika parter och hittills har det varit ett jättestort intresse också från stora företag att få vara med och utveckla Gårdsten.

Förutom satsningar på fler bostäder planeras det också för fler förskolor, skolor och fler butiker runt stadsdelens nuvarande centrum. Det är satsningar som Ellen Mitika, ordförande för Hyresgästföreningen Norra Gårdsten, verkligen välkomnar.

  • Det är verkligen jättebra att det äntligen satsas på Angered. Det är mycket stor bostadsbrist härute vilket leder till stora problem med till exempel trångboddhet. Så det behövs verkligen fler bostäder och skolor.
  • Det är också väldigt bra att vi redan från början får vara med och vara delaktiga i planeringen av det framtida Gårdsten.

Foto: Gårdstensbostäder