​Nya hyror i Orsa efter att tvist fick avgöras i Hyresmarknadskommittén.

Efter en försenad och utdragen process är hyrorna i Orsa färdigförhandlade. Efter tvist i Hyresmarknadskommittén kommer hyrorna under 2016 att höjas med 0,75%. Hyresgästföreningen är nöjd med utgången i Hyresmarknadskommittén som gick på deras linje och hoppas att årets tvist inte ska behöva upprepas kommande år.

Efter en långdragen process som slutade i Hyresmarknadskommittén står det nu klart vilken hyreshöjning som hyresgästerna hos Orsabostäder kommer att få. Beslutet innebär en hyreshöjning på 0,75% för hela 2016, eftersom förhandlingen drog ut på tiden kommer hyran för 2016 börja gälla i april och justeras då upp till 1%. Orsabostäder yrkade på en hyreshöjning på 3,55% och har hållit fast vid sitt krav under hela förhandlingen medan Hyresgästföreningen tyckt att kravet varit orimligt. Efter beslut är Hyresgästföreningen nöjd då Hyresmarknadskommitténs valde att helt och hållet gå på deras linje.

- Vi är väldigt nöjda, Hyresmarknadskommittén har gått helt och hållet på vår linje. Orsabostäders hyreshöjningskrav på 3,55% har varit helt orimligt och de har inte heller kunnat visa varför de skulle vara i behov av sådan höjning, säger Jan Dahlquist förhandlare Hyresgästföreningen

Förhandlingsomgången har varit infekterad och båda parter har anklagat varandra för att vara oseriösa. Redan innan förhandlingarna påbörjades signalerade Hyresgästföreningen att parterna stod väldigt långt ifrån varandra. Trots den utdragna processen hoppas Hyresgästföreningens förhandlare att Hyresmarknadskommitténs beslut kommer skapa tydlighet i kommande förhandlingar i framtiden.

- Vi hoppas att vi i framtiden kommer få ett bättre förhandlingsklimat, som det har varit i år gynnar ingen och det drabbar hyresgästerna i slutändan. Hyresmarknadskommittén har gjort det tydligt vad det är som gäller och vad för underlag som krävs så jag hoppas att vi inte kommer ha samma problematik nästa år, säger Jan Dahlquist 

Kontaktperson
Jan Dahlquist
Förhandlare
070-6339052