​Pressinbjudan: Bor du? En utställning om hemmet i Eskilstuna

Pressinbjudan: Bor du?

En utställning om hemmet
Tid: Vernissage 5 mars kl. 12:00-15:00
Plats: ReTuna återbruksgalleria, Folkestaleden 5, Eskilstuna


Utställningen invigs kl. 13:00 av:
Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande
Åsa Kratz, landstingsfullmäktiges ordförande


Hyresgästföreningen och Eskilstuna folkhögskola arrangerar i mars en konstutställning med tema hemmet: Bor du? Utställningen kommer med många tankar och frågor kring boendet. Konstnärerna bakom utställningen är sex kursdeltagare från Eskilstuna folkhögskolas konstutbildning.


Utställningen öppnar den 5 mars på ReTuna återbruksgalleria i Eskilstuna. Invigningstalar gör Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande och Åsa Kratz, ordförande för landstingsfullmäktige i Eskilstuna.

Kort om utställningen: Konstnärerna har fritt tolkat dagens bostadsituation utifrån sina egna tankar och erfarenheter kring boendet. Frågor som berörs är bland annat bostadsbrist, olika boendeformer och framtidens boende. Verk i olika konstarter som textil, illustration och skulptur kommer att visas.Deltagande konstnärer är bland annat:

Helena Bröms
Ann Catrin Johnsson
Martin Lindell
Nina Rönnudd


Utställningen pågår till den 29 mars.

Kontakt:
Hyresgästföreningen
Sofie Åström, 010-459 15 71, sofie.astrom@hyresgastforeningen.se


Eskilstuna folkhögskola
Anton Engvall, 070-386 49 58, anton.engvall.e-tuna@folkbildning.net

Patric Danielsson, 073-024 51 94, patric.danielsson.e-tuna@folkbildning.net