EU-kommissionen förstår inte den svenska hyresmarknaden

I dag presenterades EU-kommissionens landrapport för Sverige. Återigen visar EU-kommissionen sin okunskap om den svenska hyresmarknaden.

-Eftersom vi har gått från en statligt finansierad till mer marknadsorienterad, privatfinansierad bostadsmarknad har nyproduktionsnivåerna sjunkit dramatiskt sedan början av 1990-talet. Även om nybyggnationen ökade under förra året så byggs det fortfarande för lite, säger Mariell Juhlin, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

-Kommissionen drar fel slutsatser kring orsakerna till den låga bostadsproduktionen. Trots fri prissättning av ägda boendeformer byggs det för lite. Hyresnivåerna i nyproduktion är dessutom så höga att en stor andel av befolkningen inte har råd att bo där.

-Det är alltså inte frånvaron av fri hyressättning på hyresmarknaden som leder till underutbudet. Att det inte byggs mer av alla typer av bostäder är istället tecken på att det existerar en rad marknadsmisslyckanden på bostadsmarknaden, säger Mariell Juhlin.

-Det är högst förvånande och oroande att EU-kommissionen hävdar att hyresmarknaden är trögrörlig utan att visa på data. Evidensen visar tydligt att rörligheten i det hyrda beståndet är långt högre än i det ägda beståndet. Detta går i linje med internationell forskning.

-Rörligheten är inte heller ett självändamål eftersom den associeras med transaktionskostnader för individer, företag och samhälle. Inte heller kan ökad rörlighet ensamt lösa bostadskrisen när problemet är att vi har ett stort utbudsunderskott, säger Mariell Juhlin.

-Det behov som finns av bostäder kan idag inte omsättas till marknadsdriven efterfrågan. De hushåll som behöver bostäder har helt enkelt inte råd att hyra eller köpa till det pris som marknaden erbjuder. Samtidigt har vi ett uppdämt bostadsunderskott. Att i ett sådant läge förespråka fri prissättningen på hyresmarknaden är varken trovärdigt eller seriöst.

-Den skatteobalans som råder mellan upplåtelseformerna är långsiktigt ohållbar. Vi är eniga med EU-kommissionen om att ränteavdragen bör fasas ut, säger Mariell Juhlin.

-Sveriges ekonomi är god. Ränteläget gör att förutsättningarna för att genomföra offentliga investeringar i bostäder är bättre än på mycket länge.

För mer information, kontakta:

Mariell Juhlin chefsekonom Hyresgästföreningen 072-218 80 56