Treårsavtal om hyror i Bengtsfors

Kommunägda Bengtsforshus höjer hyran för sina hyresgäster från och med den 1 april. Det står klart efter att bolaget och Hyresgästföreningen enats om en treårsuppgörelse. Bakom höjningen ligger dels underhållsbehov, men även höga kommunala taxor och avgifter som Bengtsforshus inte själva styr över.

– Bengtsfors kommun har en av Sveriges dyraste fjärrvärmekostnader, vilket driver upp varmhyrorna. Taxeförändringar kan vi tyvärr inte påverka när de väl är beslutade. Kommunens borgensavgift på 0,5 procent är också den en av de högre i landet och motsvarar en kostnad per lägenhet på nästan 1000 kronor per år, säger Anja Augustsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Treårsuppgörelsen innebär att kallhyrorna höjs med 0,5 procent från och med den 1 april 2016 och sedan oförändrad hyra fram till och med den 31 mars 2019. Varmhyrorna höjs med 0,9 procent från och med den 1 april 2016, sedan med ytterligare 0,5 från och med den 1 april 2017 och efter det oförändrad hyra under 2018 och fram till och med den 31 mars 2019.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Anja Augustsson, förhandlare
Telefon 076 – 798 08 58

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722 – 11 65 41