Låg hyreshöjning för Österlenhems hyresgäster

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Österlenhem är nu klar. Överenskommelsen innebär en höjning av hyran med 9,50 kronor per kvadratmeter och år för lägenheter med varmhyra.

Hyresjusteringen införs från den första april 2016.För lägenheter med kallhyra höjs hyran med 7,50 kronor och för de lägenheter där vatten betalas separat av hyresgästen höjs hyran med 6,50 kronor per kvadratmeter och år.
Hyresgästföreningen tycker det är positivt att höjning är lägre än på många år. Det är mindre än hälften av hyresjusteringen 2015.

Inför årets hyresförhandling begärde Österlenhem att få höja hyran med 22, 18 respektive 17 kronor per kvadratmeter och år.

– Vi har lyckats komma överens om en uppgörelse som innebär en sänkning av Österlenhems krav med närmare 60 procent, säger Karolina Petrovski, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

En justering av hyran med 9,50 kronor per kvadratmeter och år innebär att en lägenhet på 70 kvadrat som tidigare kostade 6000 kronor i månaden blir 55 kronor dyrare i månaden.

För mer information kontakta:
Karolina Petrovski, förhandlingsledare: 0725-26 43 71,
karolina.petrovski@hyresgastforeningen.se
Pernilla Berthelot, kommunikatör: 0704-71 43 03