Sjöbohem höjer hyran med 0,9 procent från den 1 mars

Årets hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Sjöbohem är klara. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,9 procent från den 1 mars 2016.

Inför årets förhandling begärde Sjöbohem att få höja hyran med 2,5 procent från årsskiftet.

– Det är en rimlig hyresöverenskommelse. Vi lyckades pressa ner Sjöbohems ursprungliga krav med nästan två tredjedelar och samtidigt senarelägga höjningen två månader, säger Thomas Lindgren, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Hyresjusteringen innebär att en hyra som idag kostar 6 000 kronor i månaden blir 54 kronor dyrare.

För mer information kontakta:
Thomas Lindgren, förhandlingsledare, 010-459 23 30
Karolina Petrovski, biträdande förhandlingsledare, 010-459 23 49
Anna Eriksson, kommunikatör, 010-459 23 15