Rekordavkastning för bostadsfastigheter 2015

Igår presenterade IPD Svenskt Fastighetsindex nya siffror för avkastningen på fastigheter för 2015. Den visar rekordhöga nivåer för bostadsfastigheter, 14,7 procent. Stockholm ligger därmed topp 4 i världen vad gäller avkastning på fastigheter. Endast Dublin, San Fransisco och London ligger högre.

Värdestegringen beräknar IPD till 8,8 procent, vilket är den högsta sedan 2007. Under 2014 uppgick totalavkastningen till 7,6 procent.

-Det här bekräftar återigen vår bild att fastighetsbranschen är mycket lönsam. Att äga och förvalta bostadsfastigheter ger en mycket god avkastning till låg risk, vilket både totalavkastningsnivå och värdestegring ger uttryck för, säger Margareta Björkvald, fastighetsekonom och utredare på Hyresgästföreningen.

-En anledning är den stabilitet som hyressättningssystemet bidrar med i form av förhandlingar som baseras på kostnadsutveckling och bruksvärde. Stabiliteten i hyresutvecklingen medger en stor förutsägbarhet på intäktssidan vilket gör att man som investerare kan undvika oväntade och kraftiga prissvängningar, säger Margareta Björkvald.

En liknande bild ger Svenska Bostadsfonden. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större. Det finns därför all anledning för bolagen att visa återhållsamhet i årets hyresförhandlingar.

Förhandlingarna fortsätter och nya överenskommelser om hyror skrivs varje vecka över hela landet.

- Hyresförhandlingarna löper på bra på de flesta håll och även om vi har olika ingångsvärden i förhandlingarna hittar vi lösningar som fungerar såväl för hyresgästerna som för hyresvärdarna, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Erik Elmgren.

- Att vi fortsätter sluta avtal hela tiden visar på ett tydligt sätt att hyressättningssystemet fungerar och ger ekonomisk trygghet för hyresgästerna, säger Erik Elmgren.


Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 208
Antal lägenheter med yrkande 597 270
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 198
Antal lgh med överenskommen hyra582 101
Vägd hyresförändring för dessa0,59%
Tvister26
Privata
Antal företag med yrkande 196
Antal lägenheter med yrkande 287 553
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 145
Antal lgh med överenskommen hyra180549
Vägd hyresförändring för dessa0,64%

För mer information, kontakta:

Margareta Björkvald, fastighetsekonom och utredare Hyresgästföreningen 070-2593707

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15