​Tvåårigt hyresavtal för Haninge bostäder

Hyresgästföreningen region Stockholm och Haninge bostäder AB har slutit ett tvåårigt avtal om hyrorna för bolagets 1837 lägenheter. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 0,66 procent från 1 april 2016 och 0,89 procent från 1 april 2017. Den genomsnittliga höjningen över två år blir 0,58 procent.

Haninge bostäder hade ursprungligen yrkat på en höjning på 1,5 procent från 1 januari 2016.

Anledningen till hyreshöjningen är höjda kommunala taxor samt ökade drifts- och underhållskostnader.

Parterna har under förhandlingarna också kommit överens om att avgiften för hushållsel ligger kvar på 2015 års nivå.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84