​Hyran 2016 klar för Micasas hyresgäster

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen region Stockholm och Micasa fastigheter i Stockholm AB träffat en överenskommelse om hyrorna för 2016. Hyran höjs med 0,65 procent från 1 april 2016.

Micasa valde att invänta de hyresöverenskommelser som har slutits mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och de andra allmännyttiga bolagen i Stockholms stad innan de kom med sitt yrkande och begärde då följsamhet med dem.

Anledningen till att förhandlingarna har dragit ut på tiden är att bolaget har valt att inte redovisa de ekonomiska skälen för en höjning. Istället har bolaget hänvisat till att de har högre service och lägre hyror än andra fastighetsvärdar med liknande fastighetsbestånd.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84