Oseriöst av Fastighetsägarna

- Fastighetsägarnas agerande är oseriöst och visar att de inte har något intresse av att skapa en hållbar bostadsmarknad. Fastighetsägarna i Uppsala ansluter sig därmed till kampen för högre hyror och kortsiktig vinstmaximering, säger Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle.

Anledningen till uttalandet är att idag strandar de privata fastighetsägarna årets hyresförhandlingar i Uppsala. Strandningen omfattar totalt ca 7000lägenheter i Uppsala. Bland de större fastighetsägare som står bakom strandningen finns bland annat Heimstaden, Stena Fastigheter, Rikshem och Fastighetsägarna MittNord. Tidigare i år har Fastighetsägarföreningen på flera andra håll i Sverige gjort likadant, ibland med uttalat politiska motiv bakom sitt agerande. Exempelvis säger Fastighetsägarna i Göteborg att de strandar för att de vill att politikerna ska skrota dagens system med kollektiva hyresförhandlingar.

De årliga hyresförhandlingarna är tänkta att justera hyresnivåerna efter de faktiska kostnadsförändringar som skett lokalt.2015 avstod Uppsalahem från att höja hyran medan de privata fastighetsägarna höjde med 0,38-1,1%.

I förhandlingarna med de privata fastighetsägarna har Hyresgästföreningen framfört att kostnadsutvecklingen i Uppsala åren 2015 och 2016 har varit ytterst modest och därmed får en marginell påverkan på fastighetsägarnas kostnader. Till detta skall man lägga det faktum att räntenivån är rekordlåg och att vi därmed med säkerhet kan konstatera att de finansiella kostnaderna överlag sjunker, vilket påverkar fastighetsägarnas nettokostnadsökning. Ytterligare värt att notera är den sänkning av reporäntan som Riksbanken beslutade om så sent som igår.

- Fastighetsägarna i Uppsala är inte i närheten av att kunna visa på kostnadsökningar som motiverar hyreshöjningen som de vill ha och vi finner det fullständigt orimligt att medverka till omotiverade hyreshöjningar, säger Mårten Gulin, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle.

De allmännyttiga bostadsföretagen i Hyresgästföreningens Region Aros-Gävle som är färdigförhandlade har i snitt en höjning på 0,52 procent och de är tydligt motiverade med olika kostnadsökningar. Fyra allmännyttor i regionen har valt att inte höja hyrorna alls i år. På riksnivå kan vi konstatera att de genomsnittliga hyreshöjningarna för 2016 ligger på 0,59 %och därmed är det väldigt svårt att ha förståelse för fastighetsägarnas yrkanden som ursprungligt låg uppemot 3,5 %. .

- Det huvudsakliga skälet till de privata fastighetsägarnas strandning verkar därför vara ett politiskt mål om att förändra dagens system med förhandlade hyror där hyresgästerna företräds av hyresgästorganisationer, fortsätter Mårten Gulin.

Strandningen innebär att alla 7000 lägenheter kan komma att prövas i Hyresnämnden. En så omfattande prövning som det då rör sig om kommer att dra ut på tiden.

- Fastighetsägarna visar tydligt att de inte har några problem med att låta sina hyresgäster sväva i osäkerhet om vilka hyreshöjningar det kan bli fråga om, allt för att de samtidigt politiskt vill driva möjligheten att höja hyrorna ännu mer, avslutar Mårten Gulin.

Kontaktperson:

Mårten Gulin 070 - 688 12 49