Andrahandshyresgäst fick tillbaks 32 000 kr

Totalt 32 436 kronor med ränta ansökte Hyresgästföreningen om att en hyresgäst som hyrt i andra hand i Uppsala skulle få tillbaka. Igår måndags beslutade hyresnämnden om att återbetalning av hela detta belopp ska ske. Personen som hyrde ut hade tagit alldeles för mycket betalt i hyra.

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till ett skäligt belopp. För att avgöra vad som är skäligt vid andrahandshyra tittar man på vilken ursprunglig hyra som gäller för lägenheten. Antingen finns en förhandlad hyra mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen att utgå ifrån eller också tar man hänsyn till bruksvärdet. Tillämpning enligt bruksvärdesprincipen innebär att en jämförelse sker av hyran för likvärdiga lägenheter.

I det aktuella ärendet hade personen som hyrde ut i andra hand nästan dubblat den hyra han själv betalade till sin hyresvärd. Andrahandshyresgästen kunde därför med framgång få tillbaka mellanskillnaden mellan de två beloppen.

- Det är bra att hyresgästerna kan vända sig till hyresnämnden för att ha möjlighet att kräva tillbaka oskäliga hyror. Tyvärr är dock många rädda för att starta ärenden medan de fortfarande bor i lägenheten eftersom de kan riskera en uppsägning från sin hyresvärd, säger Anna Hallberg vid Hyresgästföreningen som är den jurist som har drivit ärendet.

Hon menar därför att de flesta väntar med att ansöka om återbetalning tills de lämnat bostaden, men poängterar att det också är ett vågspel med tiderna.

- Hyresgästen behöver hålla tidsfristerna i huvudet eftersom en ansökan måste ha kommit in till hyresnämnden inom tre månader från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Hyresnämnden kan inte heller besluta om återbetalning av hyra för längre tid tillbaka än ett år för dagen för ansökan, påpekar Anna Hallberg.

Anna Hallberg finns tillgänglig på telefon (010-459 13 81) under eftermiddagen idag tisdag.